Säännöt

Natural Bonus kanta-asiakasehdot

Natural Bonus logo

Voimassa 2.1.2021 alkaen myymälöissä, 20.1.2021 alkaen käytössä/voimassa myös Terveyskioskissa.

Näitä ehtoja sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden ja Luontaistuote Oulun Natural Oy:n (Natural) väliseen kanta-asiakkuutta koskevaan sopimussuhteeseen. Liittymällä kanta-asiakkaaksi asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Nämä ehdot koskevat myös Naturalin 100% omistaman ja hallinnoiman www.terveyskioski.fi (Terveyskioski) verkkokaupan Natural Bonus kanta-asiakkuutta. Verkkokaupassa voi olla lisäksi erillisiä sopimusehtoja liittyen esimerkiksi toimitusehtoihin.

Liittyminen ja asiakastiedot

Kanta-asiakkaaksi voi liittyä 15-vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö Natural myymälöissä tai Terveyskioskissa osoitteessa www.terveyskioski.fi/liitybonukseen (20.1.2021 alkaen).

Natural pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä liittymisen.

Kanta-asiakkuus on maksuton.

Kanta-asiakkuus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaan tulee antaa kaikki liittymislomakkeen tiedot oikeina ja ajantasaisina. Jos yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Naturalille jotta kanta-asiakkuudesta saa täyden hyödyn.

Kanta-asiakkuus

Kanta-asiakkuus on henkilökohtainen tai talouskohtainen, ja sen luovuttaminen muiden käyttöön on kiellettyä. Kanta-asiakkuuteen liittyvät edut ovat talouskohtaisia, bonuskertymää voivat hyödyntää kaikki samassa taloudessa asuvat. Kanta-asiakas ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä onko kanta-asiakkuus henkilökohtainen vai talouskohtainen ja siihen liitettävät henkilöt.

Mikäli epäilet, että kanta-asiakkuuttasi käytetään väärin, ilmoita asiasta viipymättä Naturaliin. Natural ei vastaa kanta-asiakkuuden väärinkäyttöön liittyvistä kolmannen osapuolen toimista, kuten mahdollisesta bonusten käytöstä.

Bonusta ostoksista

Kanta-asiakkaana tehdyt ostokset kerryttävät bonusta. Bonuksen käyttäminen ei kerrytä bonusta. Natural pidättää oikeuden muuttaa kertyvän bonuksen määrää ja määräytymistapa. Bonus määräytyy kolmen edeltävän kuukauden aikana tehtyjen ostojen perusteella, ja se lasketaan ja tilitetään kanta-asiakkaan asiakastilille aina neljännesvuosittain.

Bonuskaudet

Jakso 1 tammi-maalis

Jakso 2 huhti-kesä

Jakso 3 heinä-syys

Jakso 4 loka-joulu

Terveyskioskista ostettujen tuotteiden bonukset kirjautuvat viimeistään kun ne lähetetään meiltä asiakkaalle.

Edellytys bonuksen kertymiselle on, että kanta-asiakkuus on luotettavasti todennettu ostotapahtuman yhteydessä Natural–myymälässä. Terveyskioskissa tehty ostos kerryttää bonusta, kun ostos on tehty Terveyskioskiin kirjautuneena (20.1.2021 alkaen). Naturalilla ei ole velvollisuutta jälkikäteen myöntää bonusta ostosta, jos sitä ei ole tehty ostohetkellä myymälässä tai kirjautuneena Terveyskioskissa.

Lahjakortti kerryttää bonusta vain sen ostajalle. Lisäksi Natural pidättää oikeuden määritellä myös muita tuotteita, tuoteryhmiä, alennuskausia ja asiakasryhmäalennuksia (mm. reseptiasiakasalennukset) jolloin ostaminen ei kerrytä bonusta. Lahjakortilla ostettaessa ei voi hyödyntää asiakasryhmäalennuksia tai henkilökohtaisia etuuksia. Mahdollisten tuotepalautusten yhteydessä bonusostojen määrä ja siten kertyvä bonusten määrä pienenee vastaavasti.

Bonus on käytettävissä ostosten maksamiseen Natural-myymälöissä tai Terveyskioskissa, eikä bonusta voi vaihtaa rahaksi. Kaikkea kertynyttä bonusta ei tarvitse käyttää kerralla. Bonukset ovat voimassa vuoden siitä alkaen, kun ne on tilitetty kanta-asiakkaan tilille, ja ne tulee käyttää tänä aikana. Käyttämättä jääneitä bonuksia ei hyvitetä voimassaoloajan päätyttyä. Bonuskertymä näkyy ostokuitissa ja sitä voi kysyä myös myymälässä.

Bonustaulukko

50-99,99€ bonus 2%

100-149,99€ bonus 3%

150-199,99€ bonus 4%

200-299,99€ bonus 6%

300-499,99€ bonus 8%

yli 500€ bonus 10%

(Bonus määräytyy kolmen edeltävän kuukauden aikana tehtyjen ostojen perusteella)

Muut Natural Bonus kanta-asiakkaan edut

Bonuksen lisäksi kanta-asiakkuuteen sisältyy myös muita, pysyviä tai kampanjaluonteisia etuja, kuten alennuksia tietyistä tuotteista tai palveluista, kanta-asiakkaille suunnattuja tapahtumia ja palveluita, yhteistyökumppanien tarjoamia etuja tai sisältöjä.

Viestintä ja henkilötietojen käsittely

Natural Bonus kanta-asiakkuuteen liittyvä viestintä tapahtuu pääosin sähköpostin, tekstiviestien ja verkon välityksellä. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt sähköisen etu- ja asiakasviestinnän lähettämisen sähköisesti. Kanta-asiakkaalla on mahdollisuus kieltää tämä viestintä.

Natural käsittelee kanta-asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tietoja henkilötietojen käsittelystä ja kanta-asiakkaan oikeuksista on tietosuojaselosteessa.

Ehtojen muuttaminen ja kanta-asiakkuuden päättäminen

Natural pidättää oikeuden muuttaa kanta-asiakkuuden sisältöä ja ehtoja. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaanastumista. Ilmoitus katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun se on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai kun se on luettavissa terveyskioski.fi palvelusta. Kanta-asiakkaan katsotaan saaneen tiedon ilmoituksesta asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyn ilmoituksen osalta viimeistään ilmoituksen lähettämistä seuraavana päivänä ja kotisivuilla olevalla ilmoituksella viimeistään kymmenentenä päivänä ilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

Natural Bonus kanta-asiakas voi irtisanoa kanta-asiakkuutensa päättymään välittömästi milloin tahansa ilmoittamalla siitä Naturalille kirjallisesti (esim. sähköpostitse osoitteeseen valkea@oulunnatural.fi). Natural voi irtisanoa kanta-asiakkuuden kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Kanta-asiakassuhteen päätyttyä käyttämättä jääneet bonukset mitätöidään, eikä niitä voi enää hyödyntää. Mikäli kanta-asiakas väärinkäyttää kanta-asiakasjärjestelmää tai syyllistyy muutoin näiden ehtojen tai tiettyjä etuja tai sisältöjä koskevien mahdollisten erityisten ehtojen rikkomiseen, Naturalilla on oikeus ilman ennakkovaroitusta irtisanoa kanta-asiakkuus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jolloin myös kertyneet bonukset mitätöidään välittömästi.

Luontaistuote Oulun Natural Oy
www.terveyskioski.fi
Isokatu 24
90100 OULU
08-376345
valkea@oulunnatural.fi